Na jouw training weten de cursisten
nog minder dan 20% 

Dit is een grote frustratie